Ehrenvorsitzender der Seniorenakademie / Honorowy Prezes Akademii Seniorów Henryk Rączkowski (1931 - 2013)
Ehrenvorsitzender der Seniorenakademie / Honorowy Prezes Akademii Seniorów Henryk Rączkowski (1931 - 2013)
Deutsch-Polnische Seniorenakademie / Polsko-Niemiecka Akademia Seniorów Frankfurt (Oder) - Słubice
Deutsch-Polnische Seniorenakademie / Polsko-Niemiecka Akademia Seniorów Frankfurt (Oder) - Słubice