VORTRÄGE / WYKŁADY
Akademisches Jahr / Rok Akademicki 2013/2014
Thema/Temat  Landschaftiche Attraktion des Lebuser Landes  Atrakcje przyrodniczne Ziemi Lubuskiej   Ref. Herr / Pan mgr Damian Utracki (Rzepin)
10.06.2014 15:00 CP
Zurück / Powrót Zurück / Powrót
VORTRÄGE / WYKŁADY
Akademisches Jahr / Rok Akademicki 2013/2014
Thema/Temat  Landschaftiche Attraktion des Lebuser Landes  Atrakcje przyrodniczne Ziemi Lubuskiej   Ref. Herr / Pan mgr Damian Utracki (Rzepin)
10.06.2014 15:00 CP
Zurück / Powrót Zurück / Powrót
Deutsch-Polnische Seniorenakademie / Polsko-Niemiecka Akademia Seniorów Frankfurt (Oder) - Słubice
Deutsch-Polnische Seniorenakademie / Polsko-Niemiecka Akademia Seniorów Frankfurt (Oder) - Słubice